Academic Staff

Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Position : Müdür V.
Phone : 0 (284) 235 71 51 » Ext : 1119
TU E-Mail : adiloguzhan@trakya.edu.tr

Lect. Dr. Hulusi Ekber KAYA

Position : Müdür Yrd.
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1135
TU E-Mail : hekberkaya@trakya.edu.tr

Assoc.Prof.Dr. Ali ERDOĞAN

Position : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bölüm Başkanı
TU E-Mail : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Assoc.Prof.Dr. Ahmet DENİZ

Position : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi
TU E-Mail : ahmetdeniz@trakya.edu.tr

Lect. Nursel GÜRAKAR İŞÇİMEN

Position : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi
Phone : 0 (028) 471 25 20 » Ext : 1145
TU E-Mail : nurselgurakar@trakya.edu.tr

Lect. Aytaç ŞEMSİ

Position : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi
TU E-Mail : aytacsemsi@trakya.edu.tr

Assoc.Prof.Dr. Murat TOPALOĞLU

Position : Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1160
TU E-Mail : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Lect. Egemen TEKKANAT

Position : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1161
TU E-Mail : egementekkanat@trakya.edu.tr

Lect. Dr. Harun ÖZKİŞİ

Position : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1162
TU E-Mail : harunozkisi@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Olgun Irmak ÇETİN

Position : Gümrük İşletme Bölümü Bölüm Başkanı
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1141
TU E-Mail : oirmakcetin@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Pınar AKARÇAY

Position : Gümrük İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1138
TU E-Mail : pinarakarcay@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Emre KALAY

Position : Gümrük İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
TU E-Mail : emrekalay@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
TU E-Mail : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Ayşe Seden ÖZBEK PÜSKÜL

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1140
TU E-Mail : asedenozbek@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Uğur TAŞKAN

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1139
TU E-Mail : ugurtaskan@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Sumru KALELİ

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1143
TU E-Mail : sumrubayraktar@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Aysun ATAGAN ÇETİN

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1142
TU E-Mail : aatagancetin@trakya.edu.tr

Lect. Dr. Süleyman GÖKDEMİR

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.
Phone : 0 (284) 712 52 06
TU E-Mail : suleymangokdemir@trakya.edu.tr

Res. Ercüment MUZİKA

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1147
TU E-Mail : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Res. Gürkan KOLAYLI

Position : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1136
TU E-Mail : gurkankolayli@trakya.edu.tr

Assoc.Prof.Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Position : Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Phone : 0 (284) 712 52 07 » Ext : 1133
TU E-Mail : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Özgür ÖZDEMİR

Position : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1130
TU E-Mail : ozgurozdemir@trakya.edu.tr

Assist. Prof. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Position : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1155
TU E-Mail : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Lect. Hüseyin ÇAKIRLAR

Position : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr. Görevlisi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1144
TU E-Mail : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Res. Mehmet Türkşad AKIN

Position : Uluslararası Ticaret Bölümü Araştırma Görevlisi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1146
TU E-Mail : mturksadakin@trakya.edu.tr

Assoc.Prof.Dr. Erdem ÖNGÜN

Position : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Phone : 0 (284) 712 52 06
TU E-Mail : erdemongun@trakya.edu.tr

Lect. Sertaç ÖZKUL

Position : Öğretim Görevlisi
TU E-Mail : sertacozkul@trakya.edu.tr

Lect. Gökcan TAZELER

Position : Öğretim Görevlisi
TU E-Mail : gokcantazeler@trakya.edu.tr

Lect. Murat KURU

Position : Öğretim Görevlisi
TU E-Mail : muratkuru@trakya.edu.tr

Lect. Tuba GÜLTEKİN ELMAS

Position : Öğretim Görevlisi
Phone : 0 (284) 712 52 06 » Ext : 1159
TU E-Mail : tubagultekin@trakya.edu.tr